Нов проект - Планер за пътуване

Още един проект е вече завършен - планерът…