Снимки и авторство

Имате блог и имате регулярна нужда от качествени снимки? Честа практика е блогърите да използват снимка от друг сайт и да опишат под нея кой е източникът. Така смятат, че са спазили всички нормативни изисквания и са изрядни.

Какви са начините да се снабдявате с качествени снимки без да нарушавате авторските права?

  1. Разбира се, един от начините е вие да заснемате изображенията, които са ви необходими. Това обаче не винаги е възможно, а не е и нужно.
  2. Вторият начин е да използвате някои от сайтовете, които предлагат изображения със свободен лиценз като например: https://pixabay.com/. Има много други подобни сайтове, в които можете да намерите освен снимки, които можете да ползвате безплатно, така и други ресурси като видеа, музика и други. За какво трябва да внимавате, когато избирате снимки от подобни сайтове? Трябва да обърнете внимане на това какъв лиценз ви се предоставя със свалянето на снимката. Обикновено тази информация ще намерите някъде около самата снимка. В най-приятния случай ще пише: „Безплатно за търговска употреба. Не се изисква признание на авторството“. В други случаи обаче може да има специални изисквания, за да можете да ползвате определена снимка. Например може да се изисква признание за авторството чрез поставяне на линк във вашия блог. Ето защо трябва да обърнете внимание на лиценза, с който се предоставя дадено безплатно изображение.
  3. Третият начин е приложим, когато ви е необходимо конкретно изображение и то се намира на конкретен сайт. Тогава можете да прочетете какви са условията за ползване, ако такива са посочени в сайта. Дори и да не са посочени, това не означава, че можете да използвате снимките и материалите и следва да изпратите запитване. В много случаи текстът касаещ използването на материали гласи, че е забранено да се използват снимки, текстове и т.н. от сайта без изричното разрешение на автора. В този случай можете да направите запитване към автора дали можете и при какви условия да използвате конкретното съдържание. Няма да сте в съзвучие със закона, ако изберете да ползвате снимки и просто напишете от къде е взета снимката без да сте получили разрешение.
  4. Четвъртият начин е да използвате google като настроите търсачката да показва снимки, които са означени за повторно ползване и промяна (има няколко различни опции).
  5. Последният начин, но не по-важност, защото чрез него могат да се набавят уникални изображения, е закупуването на снимки. Обикновено сайтовете, които предлагат безплатни изображения предлагат и такива, които могат да се закупят. Снимките, които са платени условно са два вида. При единия на много ниска цена можете да се сдобиете с дадено изображение, но и други хора, които го харесат ще могат да си го купят. При другия вид – на доста по-висока цена ще получите изцяло правата за това изображение и то ще няма да бъде продавано на други хора.